1. ساسان ترابی , آرش دوراندیش , محمود دانشورکاخکی , علی کیانی راد , حسین محمدی , تعیین حق بیمه شاخص آب و هوایی و تابع غرامت آن برای محصول سیب در شهرستان دماوند: کاربرد انواع مختلف مفصل‌های بیضوی و ارشمیدسی , تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران , دوره ( ۴۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۲۳-۴۱
 2. فاطمه دلدارسارونی , حسین محمدی , علی رضا کرباسی , بررسی تأثیر آمیخته های بازاریابی بر خرید همزمان برندهای لبنیات با رویکرد لاجیت چندمتغیره , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۳۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲, صفحه ۸۳-۹۶
 3. حسین محمدی , مرتضی محمدی , فاطمه سخی , بررسی اثر ناطمینانی نرخ ارز واقعی بر تجارت خارجی محصولات کشاورزی در ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۱, صفحه ۲۱-۴۰
 4. حسین محمدی , مرتضی محمدی , محمد تیرگری سراجی , بررسی عوامل موثر بر رشد تولید سرانه در گروه‌های مختلف درآمدی در جهان با تاکید بر شاخص‌های حکمرانی , تحقیقات مدل سازی اقتصادی , دوره ( ۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۱۰۹-۱۴۵
 5. حسین محمدی , مهدی محمودی , بررسی اثرات متقابل نرخ بهره با متغیرهای منتخب اقتصاد کلان در کشورهای اسلامی و غیراسلامی , تحقیقات مدل سازی اقتصادی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶, صفحه ۱۰۳-۱۳۸
 6. حسین محمدی , علیرضا ثانی حیدری , عوامل مؤثر بر انتخاب نوع استراتژی بازاریابی محصولات صنایع غذایی در مراحل رشد و معرفی محصول(مطالعه موردی شهر مشهد) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۱-۲۱
 7. حسین محمدی , مرتضی محمدی , سمیه کارگرمحمدابادی , عوامل مؤثر بر انتخاب راهبرد ترفیع فروش در مراحل مختلف چرخه عمر کالا (مطالعه موردی: شرکت‌های صنایع غذایی شهر مشهد) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲, صفحه ۳۶۰-۳۶۹
 8. مرتضی محمدی , حسین محمدی , بهزاد فکاری سردهایی , تاثیر متغیرهای منتخب اقتصادکلان بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران (مطالعه موردی جو دامی) , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۹, صفحه ۱-۲۳
 9. سمانه حیدرزاده ریزی , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , بررسی عوامل موثر بر سطح مصرف فرآورده های گیاهان دارویی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۴۹-۶۸
 10. ماریه نگهدارسمسکنده , سید علی حسینی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , مشخصات قرارداد آتی برتج در استان مازندران , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶, صفحه ۱-۲۳
 11. مرتضی محمدی , حسین محمدی , حسین اعظمی , شناسایی حباب قیمتی در بازار گوشت مرغ و گاو , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۵, صفحه ۸۸-۹۶
 12. حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , محمد تیرگری سراجی , بررسی تأثیر صادرات محصولات خام بخش کشاورزی روی کیفیت محیط زیست , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۳۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲, صفحه ۵۸-۶۹
 13. رضا رادمهر , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , سید مهدی سقاییان , تحلیل نقش متغیرهای اقتصادی بر قیمت مواد غذایی در کشورهای منتخب صادرکننده و واردکننده نفت , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۷۵-۹۶
 14. حسین محمدی , سقاییان سید حسین , امیرحسین توحیدی , بررسی تجربی روند انتقال نرخ ارز و نوسانات آن بر قیمت صادرات پسته ایران , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۲۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱, صفحه ۱۵۹-۱۸۴
 15. آزاده دوگانی , حسین محمدی , تأثیر نابرابری درآمد بر سطح مصرف خصوصی در ایران با تاکید بر درجه باز بودن اقتصاد , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۱۵۷-۱۷۲
 16. حسین محمدی , آزاده دوگانی , شهرام عیدی زاده , کاربرد مدل لاجیت چندگانه در بررسى عوامل مؤثر بر آگاهى و مصرف محصولات غذایى ارگانیک (مطالعه موردى مشهد) , فناوری های نوین غذایی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۰, صفحه ۸۹-۹۹
 17. فاطمه سخی , حسین محمدی , محمود صبوحی صابونی , بررسی احتمال و عوامل مؤثر بر مشارکت کشاورزان در بازارهای آتی و اختیار معامله (مطالعه موردی: محصول پنبه شهرستان گنبدکاووس) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۲۴۲-۲۵۷
 18. حسین محمدی , بهزاد فکاری سردهایی , تحلیل اثرات زیرساخت های نهادی و متغیرهای کلان اقتصادی بر تنوع صادرات ایران با استفاده از رگرسیون ریج , سیاست‌های راهبردی و کلان , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۹, صفحه ۷۵-۹۴
 19. سمانه حیدرزاده ریزی , حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , علی رضا کرباسی , بررسی عامل‌های موثر بر بازارپسندی گیاهان دارویی (مطالعه موردی نعناء) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۸, صفحه ۱۲۵-۱۳۹
 20. حسین محمدی , فاطمه سخی , عوامل موثر بر عرضه صادرات پسته در ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۶۳-۸۱
 21. حسین محمدی , مرتضی محمدی , ویدا کواکبی , عامل های موثر بر انتخاب خط مشی شرکت های فعال در صنایع غذایی ایران در راستای کسب مزیت رقابتی , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۷۳-۸۶
 22. حسین محمدی , حسین روحانی , کاربرد مدل پروبیت چندگانه در تحلیل عوامل موثر بر نوع اشتغال دانش آموختگان علمی- کاربردی کشاورزی , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶, صفحه ۱۱۶-۱۲۵
 23. حامد بی ابی , حسین محمدی , لیلی ابوالحسنی , تأثیرعوامل اقتصادی منتخب موثر بر آلودگی آب های زیرزمینی در دو گروه از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۳, صفحه ۸۶-۹۳
 24. حسین محمدی , فرشاد شعبانیان , اهون کاسب , برسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر شاخص Q توبین شرکت های وابسته صنایع غذایی (مطالعه موردی: صنعت قند و شکر) , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۳۴۳-۳۵۱
 25. حسین محمدی , محبوبه نارویی , اثرگذاری سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تعامل با توسعه مالی روی رشد اقتصادی(مطالعه موردی کشورهای منتخب اسلامی) , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱۴۹-۱۷۱
 26. امیرحسین توحیدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , پریسا علیزاده , بررسی تجربی اثر باز بودن تجاری و مالی بر اندازه دولت (کاربرد الگوی سیستم معادلات همزمان در داده های تابلویی) , اقتصاد مقداری , دوره ( ۱۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۱-۱۹
 27. حسین محمدی , پریسا علیزاده , بررسی ناپایداری صادرات بخش کشاورزی ایران با رویکرد مارکف سوئیچینگ , اقتصاد مقداری , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۰, صفحه ۱-۱۹
 28. حسین محمدی , سمانه حیدرزاده ریزی , بررسی عوامل منتخب مؤثر بر آلودگی محیط زیست با تأکید بر آزادسازی تجاری در کشورهای مختلف جهان , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۸, صفحه ۲۱۳-۲۲۳
 29. حسین محمدی , محمد مهدی اعلایی , الهام اصغرنژادافراکتی , بررسی عوامل موثر بر توسعه مالی در کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی , سیاست‌های راهبردی و کلان , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۲۵-۳۷
 30. حسین محمدی , ناصر شاه نوشی فروشانی , زهرا رضایی , عوامل موثر بر حمایت از بخش کشاورزی در ایران , اقتصاد کشاورزی و توسعه , دوره ( ۲۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۲, صفحه ۱۵۱-۱۷۵
 31. حسین محمدی , مهسا بهرامی نسب , ارزیابی عامل های موثر بر عرضه و تقاضای پسته در ایران(رهیافت خودتوضیح برداری) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲, صفحه ۲۳-۴۲
 32. زهرا رضایی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , علی کیانی راد , بررسی تاثیر سیاست حمایتی دولت بر ریسک درآمدی و هزینه تولید محصولات باغی منتخب)پسته، خرما، سیب و مرکبات( , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹, صفحه ۱۳۱-۱۵۹
 33. حسین محمدی , فاطمه سخی , تاثیر تجارت، سرمایه گذاری خارجی و توسعه انسانی بر شاخص عملکرد محیط زیست , سیاست‌های راهبردی و کلان , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۸, صفحه ۵۵-۷۵
 34. حسین محمدی , نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایران , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۲۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۷۴-۱۸۱
 35. حسین محمدی , امین برات زاده , تاثیر شوک های حاصل از کاهش درآمد نفت بر مخارج دولت و نقدینگی در ایران , اقتصاد انرژی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۷, صفحه ۱۲۹-۱۴۵
 36. حسین محمدی , بهزاد فکاری سردهایی , عوامل موثر بر قیمت گندم در بورس کالای ایران , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶, صفحه ۹۵-۱۰۲
 37. حسین محمدی , امیرحسین توحیدی , بررسی تجربی ارتباط کسری حساب جاری و کسری بودجه دولت در ایران و منتخبی از کشورهای در حال توسعه , اقتصاد مقداری , دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۳, صفحه ۱۰۵-۱۲۹
 38. حسین محمدی , محمّد تیرگری سراجی , بررسی ارتباط میان رشد اقتصادی، آزادسازی تجاری و آلودگی محیط زیست: بررسی کشورهای منتخب منطقه خاورمیانه , اقتصاد انرژی ایران , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۲, صفحه ۱۸۳-۲۰۷
 39. بهزاد فکاری سردهائی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , اکبر میرزاپور , آرش دوراندیش , بررسی عوامل مؤثر بر قیمت ذرت در بورس کالای ایران , تحقیقات اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۱۵۵-۱۷۱
 40. حسین محمدی , آیدا آریابد , بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی(منحنی J شکل) , پژوهش های اقتصادی ایران , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۷, صفحه ۲۰-۳۲
 41. بهزاد فکاری سردهائی , ناصر شاه نوشی فروشانی , حسین محمدی , اکبر میرزا پور , آرش دوراندیش , نقش و عمل کرد بازار کالای ایران در تعیین قیمت محصولات کشاورزی با به کارگیری تحلیل فرآیند شبکه (ANP) , اقتصاد کشاورزی , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶, صفحه ۲۰۵-۲۲۶
 42. حسین محمدی , آزاده تعالی مقدم , مرتضی بستام , برآورد سرمایه اجتماعی در مناطق مختلف شهر مشهد و ارائه راهکارها جهت ارتقای آن در راستای وظایف شهرداری , مدیریت شهری , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶, صفحه ۲۳۷-۲۵۸
 43. فاطمه رضاپور , محمود دانشورکاخکی , حسین محمدی , بررسی تقاضای گروههای اصلی کالاهای خوراکی در مناطق شهری ایران , اقتصاد و توسعه کشاورزی , دوره ( ۲۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۳, صفحه ۴۶-۵۷
 44. حسین محمدی , شاخص کامیابی لگاتیوم برای سال 2009 , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۲۷۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۲, صفحه ۲۷۰-۲۸۴
 45. حسین محمدی , دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۲۴ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲, صفحه ۱۶۲-۱۷۱
 46. حسین محمدی , نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان , اطلاعات سیاسی_اقتصادی , دوره ( ۲۶۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۴, صفحه ۱۵۸-۱۶۸
 47. محمد تقوی , حسین محمدی , تاثیر زیرساختهای سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی ایران , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۱, صفحه ۱۵-۴۲
 48. باقر درویشی , محمدنبی شهیکی تاش , حسین محمدی , بررسی ریاضیات در آموزش اقتصاد(مطالعه موردی دانشکده های اقتصاد در ایران) , اقتصاد مقداری , دوره ( ۵ ) , تاریخ: ۱۳۸۷/۰۹, صفحه ۷۹-۱۰۵
 49. مهدی تقوی , حسین محمدی , تاثیر سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی ایران , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰, صفحه ۱۵-۴۵
 50. محمد رضا منجذب , حسین محمدی , عباس حسینی سهی , کارکرد دولت و بازار در فرایند رشد اقتصادی ایران , پژوهشنامه اقتصادی , دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۰, صفحه ۱۲۳-۱۶۰
 51. حسین محمدی , علی طیب نیا , مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی , برنامه و بودجه , دوره ( ۹ ) , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۸, صفحه ۳-۳۵